Productes

elCorrectorCat

elCorrector en línia

elCorrectorCat és una aplicació web gratuïta que:

  • facilita la redacció de textos d’un màxim de 1000 caràcters
  • proporciona correcció ortogràfica i gramatical per al català
  • facilita l’envi ament del text os a les xare s socials o a través de correu-e

El procés de correcció s’executa a través d’Internet en uns servidors hostatjats a Barcelona Media. El motor de correcció que fa servir elCorrectorCat és El Corrector desenvolupat pel Grup de Lingüística Computacional de la Universitat Pompeu Fabra.

Actualitzacions

  • Es reparen bugs i es faran canvis menors mensualment
  • El motor de correcció s’actualitza mensualment