Escriu o enganxa un text de màxim 1.000 caràcters. Fes clic sobre Corregeix per verificar l’ortografia i la gramàtica.


elCorrector és un producte desenvolupat per la Fundació Barcelona Media.

Tots els productes elCorrector fan servir com a motor de correcció El Corrector desenvolupat pel Grup de Lingüística Computacional de la Universitat Pompeu Fabra